Vem, var och när – gamla fotografier publiceras för identifiering

Kennelstiftelsen har kommit i besittning av Finska Kennelklubbens omfattande samling med rentav tusentals gamla fotografier. Eftersom en del av fotografierna saknar några som helst för anteckningar, börjar vi publicera fotografierna på Kennelstiftelsens webbplats i syfte att erhålla information om fotografiernas bakgrund.

Jos tiedät, keitä kuvassa esiintyy ja sen, missä tilanteessa ja milloin kuva on otettu, kerro se meille: info@kennelsaatio.fi

Har du information om det första fotot som lagts upp för identifiering? Var, när och i vilken situation har fotot tagits och vem finns med på fotot? Om du vet någonting, ber vi att du berättar det för oss. Uppgifter kan skickas per e-post: info@kennelsaatio.fi Uppgifterna kommer att sparas i anslutning till fotot i museidatabasen för Finlands Hundmuseum

Foton publiceras från och med sommaren 2020

Vi kommer då och då att publicera fotografier på stiftelsens webbplats. Någon kanske känner igen till exempel platsen, personen eller hunden, eller kommer ihåg årtiondet då fotot har tagits.

Vi tar gärna emot dessa minnen, eftersom ett fotografi är inte längre ett fotografi när man lyckas omge det med en liten, verklig berättelse”, belyser Heidi Lahtinen, Kennelstiftelsens styrelseledamot.

De första fotografierna som saknar bakgrundsuppgifter och en berättelse publiceras under sommaren 2020.

Har du information om ett foto som lagts upp, vänligen berätta det för oss. Information kan skickas per e-post till adressen info@kennelsaatio.fi

Uppgifterna kommer att sparas i anslutning till fotot i museidatabasen för Finlands Hundmuseum.