Stöd och donera

Kennelstiftelsen tar emot donationer till stöd för sin verksamhet. Varje donation främjar vår verksamhet. I framtiden kommer stiftelsen, i mån av möjlighet, att bevilja stipendier och bidrag för forskning som stödjer dess verksamhet. Att donera är enkelt, du kan göra det här.