Kennelstiftelsens webbplats stödjer hundsporten

Webbplatsen för Finlands Kennelstiftelse stödjer den finska hundsporten genom att presentera den finska hundsportens historia och berätta om framtiden.

På webbplatsen finns information om verksamheten vid Finlands Kennelstiftelse, dess Hundmuseum och biblioteket, som omfattar en samling av verk med hund som tema. Dessa görs även kända med presentationer av museets och bibliotekets samlingar.

Webbplatsen främjar dessutom stiftelsens penningsamling och lyfter fram aktuella ämnen i hundvärlden. Webbplatsen kommer att ges ut på tre språk. Den finskspråkiga webbplatsen öppnades i juli 2020 och den svenska webbplatsen med motsvarande innehåll i ett senare skede. Webbplatsen på engelska med ett mera begränsat innehåll publiceras till sist.