Hundmuseum

Hundmuseet, som drivs av Kennelstiftelsen, finns i Esbo i Finska Kennelklubbens lokaler. I museet finns fotografier, föremål och annat material som anknyter till inhemska hundraser och den finska hundsporten. De äldsta skatterna i museet härrör från 1800-talets slut.

Museisamlingarna grundar sig på föremål och material som förvärvats av och donerats till Finska Kennelklubben. Finlands Kennelstiftelse har ansvarat för museets verksamhet och förkovringen av dess samlingar sedan år 2018.

Donationer

Hundmuseet tar emot donationer av föreningar och privatpersoner. Museet samlar i synnerhet historiska data och artefakter som ansluter till inhemska hundraser och finsk hundsport. Museisamlingarna förkovras konstant och donationer tas emot enligt museets insamlingspolitik.

Ju bättre man känner till historian bakom föremålet, desto intressantare är det. Uppgifter om föremålets tillverkning, förvärv och ägar- och användningshistoria samt personhistorian som ansluter till föremålet höjer dess värde.

Museet beslutar om digitaliseringen av föremål och verk och kan eventuellt även visa upp dessa på webbmuseet.