Finlands Kennelstiftelse

Finlands Kennelstiftelse bevarar och samlar kulturarv som anknyter till hundar och stödjer forskning kring ämnet. Stiftelsen bidrar till att hundsporten hålls livskraftig även i framtiden. Stiftelse stödjer forskning som bidrar till bibehållandet av hundens ställning i samhället och det starka bandet mellan hund och människa. Stiftelsen driver dessutom Finlands Hundmuseum och ett bibliotek med fokus på verk med hund som tema.

Historia

Finlands Kennelstiftelse grundades 26.11.2017 på beslut av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Finska Kennelklubben donerade stiftelsen även ett grundkapital på 300 000 euro. Kennelstiftelsen fördes in i stiftelseregistret i februari 2008. Under sitt första verksamhetsår 2018 förberedde Finlands Kennelstiftelse mottagandet av Finska Kennelklubbens bibliotek, museiföremål och webbmuseum. En logotyp med grafiska direktiv samt kommunikationsmaterial togs fram för stiftelsen.

Finska Kennelklubbens styrelse beslöt den 23.11.2018 att överföra sina museisamlingar och biblioteket till Finlands Kennelstiftelse.

Administration

Finska Kennelklubbens styrelse utser en styrelse för Finlands Kennelstiftelse för tre kalenderår åt gången. Styrelsen omfattar en ordförande, fem ledamöter samt två suppleanter.

Kennelstiftelsens styrelse år 2021
Eeva Anttinen
, ordförande
Harri Lehkonen, ledamot
Kirsi Sainio, ledamot
Helena Suni, ledamot
Säde Hohteri, ledamot
Heidi Lahtinen, ledamot
Pertti Korhonen, suppleant
Matti Luoso, suppleant

Ofta ställda frågor

Kan vem som helst delta i Kennelstiftelsens verksamhet?

Ja, vem som helst kan delta i verksamheten – välkommen med! Du som är intresserad av stiftelsens verksamhet kan via stiftelsen dela med dig av dina kunskaper till fördel av hundsport. För dem som deltar i verksamheten erbjuds en möjlighet att lära sig nytt om den finska hundsportens mångsidighet och dess historia. Även en liten arbetsinsats är av stor betydelse. Mera information om verksamheten får du av Kennelstiftelsens styrelseordförande Eeva Anttinen, eeva.anttinen@kolumbus.fi