Donera

Donera för bevarandet av kulturarv och forskning som anknyter till hundar. Även en liten donation är till stor nytta. Alla intäkter går oavbrutet till förverkligandet av Kennelstiftelsens syfte.

Saker att tänka på när du önskar göra en donation

  • När du vill göra en donation, kontakta Hundmuseet i förväg till exempel per e-post info@kennelsaatio.fi
  • Kennelstiftelsen kan inte ta emot föremål för vilka leverans inte har överenskommits om i förväg.
  • Donationer övergår till Hundmuseets ägo med full ägande- och nyttjanderätt.
  • För varje donation görs upp ett skriftligt överlåtelseavtal i två exemplar.
  • I och med avtalen övergår såväl ägande- som besittningsrätten till Hundmuseet.
  • Är det fråga om en större uppsättning föremål bör det i anslutning till donationen finnas en lista på föremål som överlåts.
  • På grund av Hundmuseets begränsade förrådsutrymmen kan museet tyvärr inte ta emot allt som det erbjuds.
  • Museet kan inte ta emot depositioner och gör inte prisuppskattningar på föremål.
  • Föremålets eller materialets monetära värde saknar betydelse då beslut fattas om att inkludera något föremål i samlingarna.