Bibliotek

Kennelstiftelsens bibliotek med sina verk med hund som tema är unikt i Finland. Biblioteket finns i Esbo, i Finska Kennelklubbens lokaler. För närvarande är biblioteket inte öppet för allmänheten, men önskar du besöka biblioteket kan du komma överens om detta genom att kontakta oss info@kennelsaatio.fi

Samling

I bibliotekets samlingar finns facklitteratur om hundar, utställningspublikationer, rasböcker samt tidskrifter kring hundtemat. Det finns även en del skönlitterära verk. Samlingen omfattar allt som allt ca 5 000 verk.

Tidskrifterna i samlingen sträcker sig till och med hundra år bak i tiden.  Så gott som varje nummer av Tidskriften Koiramme – Våra hundar som getts ut under årens lopp finns på bibliotekets hylla. Småskrifter, så som publikationer som getts ut av vissa specialklubbar, finns däremot endast i enskilda exemplar.

Bibliotekets samlingar har ökats med presenterar från olika håll i världen. Allt som allt finns det verk på fler än 20 olika språk.