Med kärlek till den finska hunden

Finlands Kennelstiftelse bevarar och samlar kulturarv som anknyter till hundar samt stödjer forskning kring ämnet. Stiftelsen bidrar till att hundsporten hålls livskraftig även i framtiden. Finlands Kennelstiftelse stödjer forskning som bidrar till bevarandet av hundens ställning i samhället och det starka bandet mellan hund och människa.